"giếng đùn nước (không cần bơm lên)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "giếng đùn nước (không cần bơm lên)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
giếng đùn nước không cần bơm lên tiếng anh đó là: flowing well
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login