"giếng đào xuống gương nước" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "giếng đào xuống gương nước" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
giếng đào xuống gương nước dịch là: water-table well
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login