"Giáo hoàng đối lập Grêgôriô VI" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "Giáo hoàng đối lập Grêgôriô VI" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Giáo hoàng đối lập Grêgôriô VI đó là: Antipope Gregory VI
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login