"Giáo hoàng đối lập Bônifaciô VII" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Giáo hoàng đối lập Bônifaciô VII" dịch sang tiếng anh thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Giáo hoàng đối lập Bônifaciô VII từ tiếng anh đó là: Antipope Boniface VII
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login