"giàn Prat" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "giàn Prat" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
giàn Prat dịch là: (hai biên song song, thanh đứng chịu nén, thanh xiên chịu kéo) Pratt truss
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login