"gian đóng gói" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "gian đóng gói" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gian đóng gói đó là: bundling room, packing room
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login