"địa bàn đo phương vị" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "địa bàn đo phương vị" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
địa bàn đo phương vị là: azimuth compass
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login