"Dê lùn Pygmy" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "Dê lùn Pygmy" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dê lùn Pygmy là: Pygmy goat
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.