"Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là: North Korea
Answered 6 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.