"Chó Phốc" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "Chó Phốc" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chó Phốc đó là: Miniature Pinscher
Answered 6 years ago
Rossy

chó fox nhé
Answered 2 years ago
haha

Found Errors? Report Us.