"Bão táp và xung kích" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Bão táp và xung kích" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bão táp và xung kích từ tiếng anh đó là: Sturm und Drang
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login