"băng tích hình móng ngựa" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "băng tích hình móng ngựa" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
băng tích hình móng ngựa tiếng anh là: horseshoe moraine
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login