"bằng nhau, như nhau" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "bằng nhau, như nhau" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
bằng nhau, như nhau là: equal
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login