"Bàn thắng (bóng đá)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "Bàn thắng (bóng đá)" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bàn thắng bóng đá từ đó là: Goal (sport)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login