"bản đồ đồng tướng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "bản đồ đồng tướng" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
bản đồ đồng tướng đó là: isofacies map
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login