"bản dị hướng (ch)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bản dị hướng (ch)" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
bản dị hướng ch từ đó là: anisotropic plate
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login