"bán bình nguyên ven biển" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bán bình nguyên ven biển" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
bán bình nguyên ven biển từ đó là: marine peneplain
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login