"bậc hòa tan (ở bờ biển đá vôi)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bậc hòa tan (ở bờ biển đá vôi)" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
bậc hòa tan ở bờ biển đá vôi dịch là: solution bench
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login