"ám tiêu dạng dải" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "ám tiêu dạng dải" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ám tiêu dạng dải từ đó là: ribbon reef
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login