"á góc cạnh" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "á góc cạnh" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
á góc cạnh đó là: subangular
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login