"(thuộc) vụn đá" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "(thuộc) vụn đá" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
thuộc vụn đá từ đó là: detrital
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login