"(thuộc) thống kê" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "(thuộc) thống kê" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
thuộc thống kê từ tiếng anh đó là: statistic(al)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login