"(thuộc) đơn cực" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "(thuộc) đơn cực" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
thuộc đơn cực tiếng anh là: homopolar
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login