"(thuộc) Bọ ba thùy má trước , (bộ) Bọ ba thùy má trước" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "(thuộc) Bọ ba thùy má trước , (bộ) Bọ ba thùy má trước" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
thuộc Bọ ba thùy má trước , bộ Bọ ba thùy má trước dịch sang tiếng anh là: proparian, proparous
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login