"(phân giới) Thực vật có phôi" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "(phân giới) Thực vật có phôi" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
phân giới Thực vật có phôi đó là: Embryophyta
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login