"(được) thành tạo từ trầm tích" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "(được) thành tạo từ trầm tích" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
được thành tạo từ trầm tích tiếng anh đó là: sedimental
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login