"(có) máu lạnh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "(có) máu lạnh" dịch sang tiếng anh như thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
có máu lạnh đó là: heterothermic
Answered 4 years ago
Rossy

Có máu lạnh đến mức bệnh hoạn , không còn chút tình người: psycopath , sociopath.
Answered 6 months ago
Hanh