"(có) hình giun nhỏ (về kiến trúc đá)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "(có) hình giun nhỏ (về kiến trúc đá)" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
có hình giun nhỏ về kiến trúc đá dịch là: microvermicular
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login