"(có) hạt không đều (về kiến trúc đá)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "(có) hạt không đều (về kiến trúc đá)" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
có hạt không đều về kiến trúc đá là: heterogranular
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login