"(có) đơn rãnh" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "(có) đơn rãnh" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
có đơn rãnh từ đó là: monosulcate
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login