"(có) dạng sợi biến tinh (về kiến trúc đá biến chất)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "(có) dạng sợi biến tinh (về kiến trúc đá biến chất)" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
có dạng sợi biến tinh về kiến trúc đá biến chất từ đó là: nematoblastic
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login