"(có sự) giống nhau về trình tự thời gian" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "(có sự) giống nhau về trình tự thời gian" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
có sự giống nhau về trình tự thời gian là: chronotaxial
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login