"(cấu trúc) gò và vạch (ở các vùng băng giá)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "(cấu trúc) gò và vạch (ở các vùng băng giá)" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
cấu trúc gò và vạch ở các vùng băng giá là: knob and trail
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login