"(bộ, cái) điều khiển, cái ổn định" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "(bộ, cái) điều khiển, cái ổn định" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
bộ, cái điều khiển, cái ổn định tiếng anh đó là: governor
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login