"chính sách tài chính" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "chính sách tài chính" tiếng anh nghĩa là gì? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chính sách tài chính tiếng anh là: financial policy
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.