"yêu thương" tiếng Pháp là gì?

Cho em hỏi là "yêu thương" nói thế nào trong tiếng Pháp?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
yêu thương dịch là: aimer. Ví dụ: Yêu thương đồng chí = aimer ses camarades. Ví dụ: Yêu thương con = aimer ses enfants
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.