"yếu lĩnh" tiếng Pháp là gì?

Mình muốn hỏi chút "yếu lĩnh" dịch thế nào sang tiếng Pháp? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
yếu lĩnh dịch là: (mil.) points essentiels d'une technique. Ví dụ: Nắm vững yếu lĩnh bắn súng = posséder à fond les point essentiels de la technique du tir
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login