"xấu xa" tiếng Pháp là gì?

Cho tôi hỏi chút "xấu xa" nói thế nào trong tiếng Pháp? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
xấu xa từ tiếng Pháp đó là: mauvais; vilain; laid; bas; indigne. Ví dụ: ý nghĩ xấu xa = de vilaines pensées. Ví dụ: Hành động xấu xa = une mauvaise (laide) action. Ví dụ: Cách cư xử xấu xa = une conduite indigne
xấu xa @xấu xa
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.