Sự khác nhau giữa things và stuff ?

Sự khác nhau giữa things và stuff  là gì? Thanks.

5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thing là danh từ đếm được trong khi stuff là danh từ không đếm được. Về cơ bản thing có thể dùng thay stuff và stuff có thể dùng thay thing (where is my things = where is my stuff). Nếu bạn có cái gì đó không đếm được bạn dùng stuff.
Answered 5 years ago
Van Anh