"chín đầu mùa" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "chín đầu mùa" dịch thế nào sang tiếng anh? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chín đầu mùa từ đó là: premature
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.