"tôn chỉ" tiếng Pháp là gì?

Cho mình hỏi là "tôn chỉ" nói thế nào trong tiếng Pháp?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tôn chỉ tiếng Pháp đó là: principes directeurs.. Ví dụ: Tôn chỉ của một tờ báo = principes directeurs d'un journal;. Ví dụ: Trung thành với tôn chỉ của mình = fidèle à ses principes.
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login