"thiên hương" tiếng Pháp là gì?

Cho tôi hỏi "thiên hương" dịch thế nào sang tiếng Pháp?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
thiên hương tiếng Pháp đó là: (lit., arch.) beauté. Ví dụ:quốc sắc thiên hương = xem quốc sắc
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login