"tán thưởng" tiếng Pháp là gì?

Em muốn hỏi "tán thưởng" tiếng Pháp nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tán thưởng từ đó là: apprécier ; applaudir à.. Ví dụ: Tán thưởng một cử chỉ đẹp = approuver un beau geste. Ví dụ: Tán thưởng một sáng kiến = applaudir à une initiative.
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.