"quào" tiếng Pháp là gì?

Cho em hỏi chút "quào" tiếng Pháp nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
quào dịch sang tiếng Pháp là: griffer. Ví dụ: Con mèo này trêu nó thì nó quào = ce chat griffe si on le taquine. Ví dụ:vết quào = griffure
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.