"phù hợp" tiếng Pháp là gì?

Cho em hỏi là "phù hợp" tiếng Pháp nói thế nào?Je vous remercie!
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
phù hợp từ đó là: concorder; s'accorder avec. Ví dụ: Hành động phù hợp với lời nói = actes qui concordent avec les paroles. Ví dụ: Quan điểm phù hợp nhau = points de vue qui concordent
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.