"phau" tiếng Pháp là gì?

Cho mình hỏi là "phau" dịch sang tiếng Pháp như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
phau đó là: pur et immaculé. Ví dụ: Con cò bộ lông trắng phau = une cigogne au plumage d'un blanc pur et immaculé
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login