"ô hô" tiếng Pháp là gì?

Em muốn hỏi "ô hô" tiếng Pháp nói như thế nào? Merci beaucoup.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ô hô từ đó là: hélas!. Ví dụ:ô hô ! thương thay ! = hélas! c'est vraiment digne de pitié
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.