"chỉ tiêu chất lượng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chỉ tiêu chất lượng" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chỉ tiêu chất lượng từ đó là: quality target
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.