"nạt" tiếng Pháp là gì?

Cho tôi hỏi chút "nạt" nói thế nào trong tiếng Pháp? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
nạt từ đó là: brimer. Ví dụ: Trò cũ nạt trò mới = ancien élève qui brime un nouveau
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login