"náo động" tiếng Pháp là gì?

Cho tôi hỏi là "náo động" tiếng Pháp nói như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
náo động đó là: en émoi; fortement agité. Ví dụ: Tin làm náo động cả thành phố = nouvelle qui met toute la ville en émoi; nouvelle qui a révolutionné toute la ville
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login